Parempaa kohti

Sillä parantamisen varaa on

Siinä missä muualla Suomessa 64% asukkaista pääsee sairastuttuaan keskimäärin viikon sisällä hoitoon, Varsinais-Suomessa tämä luku on vain 32%. Jotain on pielessä ja paljon on parannettavaa julkisissa sote-palveluissamme. Olet myös varmasti lukenut uutisotsikoista, että pelastusala kärsii resurssipulasta. Olemme myös jäljessä hyvinvointialueen valmistelevissa toimenpiteissä muihin alueisiin verrattuna ja kunnillamme on liikaa keskenään eriäviä tiedonsiirtojärjestelmiä.

 

On siis käärittävä hihat ja todettava, että tästä eteenpäin alamme hoitaa ihmistä tehokkaammin ja että valjastamme hallinnon palvelemaan tätä päämäärää.  Seuraavassa ajatuksiani:
 

Apua ajoissa

*tasapuolinen lähipalveluverkosto, nopea hoitoonpääsy

*laadukas perusterveydenhuolto, sujuva ja kustannustehokas erikoissairaanhoito

*riittävästi lääkäreitä, hoitajia ja avustavaa henkilökuntaa

*aina palvelua hyvällä suomen/ruotsin kielellä

 

Tukea ennakoivasti

*mielenterveyspalveluihin matala kynnys

*lasten- ja nuorten palvelut helposti saavutettaviksi

*lastensuojeluun lisää resursseja

*selkeät asiakkuuspolut


Elämänlaatua kaikille

*lisää tehostetun palvelu- ja välimuotoisen asumisen paikkoja vanhuksille

*tasokkaat vammaispalvelut, ei voimavararajausta

*omaishoitajien asemaa kohennettava


Valmiutta vahingon sattuessa

*pelastusalan rahoitus ja resurssit turvattava, erityisesti huomioitava maaseutu ja saaristo-olosuhteet


Työhyvinvointia ja toimivuutta

*suomalaisen ammattilaisen työhyvinvointiin satsauksia, ulkomainen halpatyövoima ei ole vastaus resurssipulaan

*tiedonsiirtojärjestelmät ja puhelinpalvelut toimiviksi

 

Olisiko tässä napakka paketti näin alkuun?