Teemoista

Mitä mieltä olen...

Suomalainen avuntarvitsija huomioitava nyt!

Itse kahden pitkäaikaissairaan ja vammaisen työkyvyttömyyseläkeläisen äitinä ja lähes 90-vuotiaan monisairaan vanhuksen tyttärenä ja edunvalvojana pidän tärkeänä, että lääkkeiden omavastuu pienituloisilta poistetaan. Eläkkeiden verotusta tulee keventää ja pienituloisimmilta poistaa taitettu indeksi. Entisenä omaishoitajana katson, että omaishoitajien valtava työpanos yhteiskunnassamme on huomioitava paremmin ja omaishoidontuesta on tehtävä verovapaata.

Vanhukset tarvitsevat mielestäni takaisin ns. "vanhanaikaiset" vanhainkotipaikat. Olen konkreettisesti kokenut, ettei hyväkään kotihoito riitä korkeaan ikään ehtineen vanhuksen kohdalla. Laitospaikat voidaan rahoittaa esim. haittamaahanmuuton turvapaikka- ja kotoutuskuluista, jotka ovat tällä hetkellä vähintään kymmeniä miljoonia vuodessa.

Mielenterveyspalveluiden saatavuutta on parannettava. Mielenterveyden epätasapaino ei ole nykypäivänä enää tabu ja moniin sairauksiin on saatavissa täsmälääkitys, jonka avulla päästään sujuvaan arkeen ja työelämään takaisin kiinni. Kansanterveyden kannalta on epätarkoituksenmukaista, että ihmiset jonottavat jopa puoli vuotta psykiatrian poliklinikalle. Erityisesti suomalaisten nuorten henkiseen pahoinvointiin on puututtava kiireellisesti.

Uudessa vammaispalvelulaissa on kiinnitettävä huomiota erityisesti kehitysvammaisten asemaan kun vanha kehitysvammalaki sellaisenaan kumoutuu ja erityishuoltopiirit poistuvat. Niin neurologisista ongelmista kärsivät vammaiset kuin kehityisvammaisetkin on huomioitava tasavertaisina avun ja kuntoutuksen saajina. Kehitysvammaisten asumispalvelujen kilpailuttaminen suurilla yksityisillä palveluntuottajilla on täysin väärä ja julma kehityssuunta; tämän täytyy yksiselitteisesti loppua.

Heikoimmassa asemassa olevat suomalaiset tarvitsevat järkeviä ja inhimillisiä poliittisia päätöksiä. Resurssit ovat rajalliset ja raha realiteetti. Asiat on priorisoitava. Suomalaista avuntarvitsijaa ei jätetä.

Irti haittamaahanmuutosta!

Olen joutunut pohtimaan, tuonko maahanmuuttopolitiikan haasteet esiin, sillä tämä on osa-alue, josta perussuomalaisia eniten kritisoidaan. Kentältä saamani palaute kuitenkin rohkaisee puhumaan aiheesta. Äänestäjät ovat huolissaan jakamattomasta ihmisarvosta; nimittäin suomalaisten. Kaiken humanistisen innostuksen ja muiden maiden kansalaisille suuntautuneen avunannon ilmapiirin keskellä seisoo yli viisimiljoonainen kansa kysymässä: entä me?

Koulutettu, maalaisjärkeen tukeutuva ja laskutaitoinen suomalainen ymmärtää, ettei jatkuvasti velkaa ottava maamme voi mitenkään selvitä sekä suomalaisten avuntarvitsijoiden että kymmenien, pian kenties satojen tuhansien kouluttamattomien turvapaikanhakijoiden ja maahanmuuttajien elättämisestä. Aikomukset voivat olla pyytettömät, mutta realiteetit tulevat vastaan. Kritiikittömän humanitaarisen maahanmuuton suosiminen ei lopulta palvele ketään, ei edes maahanmuuttajaa. Kansalaiset teltalla tiedostavat tämän hyvin syvällisesti. Selkeästi työperäisen maahanmuuton, jolloin henkilö työllistyy ja integroituu suomalaiseen kulttuuriin nopeasti, hyväksyvät kaikki.

On turha analysoida tässä median rummuttamaa työvoimapulaa, monikulttuurisuuden iloja tai sitä, että huoltosuhteemme korjaantuisi pääosin sosiaalitukien varassa elävällä uudella väestöllä. Valveutunut suomalainen osaa lukea rivien välistä ja tehdä omat johtopäätöksensä. On turha pohtia lähiöiden segregaatiota, maahanmuuttajamiesten yliedustusta rikostilastoissa tai sitä, että kotouttamisen epäonnistuminen olisi yksin suomalaisten harteilla. Maanläheinen ja omiin havaintoihinsa luottava suomalainen on jo kokenut ajattelemattoman maahanmuuttopolitiikan virheet omassa arjessaan. Suunnanmuutos on välttämätön.

Läheisistään huolehtiminen ja suomalaisen elämäntavan ja yhteiskuntarauhan arvostaminen ei missään nimessä ole rasismia. Aitoa kansainvälisyyttä, kaupankäyntiä opiskelijavaihtoa, matkailua jne. pitää jokainen suomalainen tärkeänä. Omien kansalaisten etujen ajaminen ei ole nurkkakuntaisuutta tai paha asia vaan ensiarvoisen tärkeää, jotta kykenemme kansakuntana toimimaan yhdenvertaisina muiden kansakuntien kanssa.

Suomalaiset ovat korvaamattomia toisille suomalaisille juuri täällä, Suomessa. Meidän tulee pitää yhtä ja auttaa toinen toisiamme. Kukaan muu ei sitä puolestamme tee.

Sananvapaus - kaikki hyvin?

Oletko työpaikallasi joutunut miettimään mitä sanot? Oletko pohtinut mitä asioita käsittelet sosiaalisessa mediassa? Onko kirjoituksiasi sensuroitu? Oletko ihmetellyt television ajankohtaisohjelmien yksipuolisia näkökulmia? Tuntuuko sinusta joskus, että kuuntelet satuja?

Tervetuloa Suomeen 2010-luvun lopulla. Suomi on EU:n nöyrä reuna-alue, jossa tiedonvälitys noudattaa muita kuin kansallisia intressejä ja sortuu yhden totuuden torveksi. Todellisuuspakoista informaatiota, asioiden vääristelyä ja suoranaista vaikenemista käytetään peittämään politiikassa tehtyjä virheitä ja yhteiskunnassa vallitsevia epäkohtia. Erityisesti tämä tulee esiin kaikkea maahanmuuttopolitiikkaa koskevissa keskusteluissa. Myös suomalaista kulttuuria, perinteitä ja elämäntapaa käsitellään usein negatiivisessa sävyssä ja jopa ilkeämielisesti.

Kansalaisten mielipiteillä on väliä ja juuri siksi niitä nyt ohjaillaan. Perustuslain meille takaava sananvapaus on olemassa siksi, että me voimme keskustella hankalistakin aiheista ilman pelkoa ennakkosensuurista. Mitään epäkohtia ei luonnollisestikaan voida korjata
mikäli mielipiteet niistä on kielletty. Siksi julkiseen keskusteluun on keksitty hiljattain Suomen lakiin kirjaamaton kummajainen, vihapuhe, johon vedoten kansalaisilta evätään mielipiteenvapaus. Herjaavat kirjoitukset, kunnianloukkaukset ja kansanryhmää vastaan kiihottaminen ovat rikoksia ja täysin eri asioita kuin epämääräinen termi, jota peläten suomalainen ei uskalla sanoa juuri mitään.

Minun ikäpolveni on elänyt totalitaristisen valtion rajanaapurina ja vieraillutkin sellaisessa lukuisia kertoja. Sananvapauden tila Suomessa muistuttaa paikoin entisen itäblokin maiden tiedonvälitystä. Tämän suomalaiset tiedostavat ja ovat hämmentyneitä. Nuori polvi taas oppii harhaanjohtavasti, että näin on aina ollut. Tilanne on hälyyttävä ja vaatii toimenpiteitä. Objektiivinen, puolueettomuutta edes jollain tasolla arvossa pitävä journalismi on palautettava lehdistöömme ja televisiotoimituksiimme välittömästi. Toimittajan tärkein ominaisuus ei ole puoluesidonnaisuus vaan kyky kertoa totuus.

Perussuomalaiset puolustavat suomalaisia aina ja kaikessa. Perussuomalaiset haluavat, että Suomi on suomalaisille turvallinen koti, oikeudenmukainen hyvinvointivaltio ja heidän edunvalvojansa elämän eri vaiheissa. Perussuomalaiset haluavat, että ongelmista puhutaan ja että niihin etsitään toimivat ratkaisut. Suomalaiset avuntarvitsijat, haittamaahanmuuton ongelmista irtautuminen sekä sananvapauden turvaaminen ovat kolme kärkiteemaani.

Toki on muutakin...

- seis kiusaamiselle ja järjestyshäiriöille koulussa, turha toimistotyö pois opettajilta, aikaa oppilaille ja auktoriteetti takaisin.
- nuorten huumeongelman hoitoon panostuksia, nuorta elämää ei luovuteta päihteille
- asuminen ja liikkuminen halvemmaksi, esim.
sähkön siirtohintojen huimiin voittoihin puututtava, polttoaineiden verotusta laskettava, kylmän ilmaston ja pitkien välimatkojen maassa yksityisautoilijaa ei saa syyllistää
- lisää kenttäpoliiseja ja panostusta 
hätäkeskuksiin
- pienyrittäjille helpotusta; 
arvonlisäverovelvollisuuden alarajan nosto
- keskustelua seksuaalivähemmistöjen etua 
ajavien järjestöjen kanssa siitä, mitä 
islamisaatio maassamme tarkoittaa 
seksuaalivähemmistöjen oikeuksille
- eläinsuojelu


Seuraa ilmoitteluani Facebookissa ja tule teltalleni keskustelemaan lisää.