Mitä Turku tarvitsee?

Kolme kärjessä ja muutama muukin juttu...

Terveyttä tehokkaasti, hoivaa inhimillisesti

Terveyspalvelujen ikuisuusongelma on odotus. Terveyskeskukseen ei useinkaan pääse riittävän nopeasti. Onko vika resursseissa, rakenteissa vai huonossa suunnittelussa? Odottamisen ongelma täytyy vihdoin ratkaista ja poistaa.

Mielenterveyshäiriöt aiheuttavat mittavasti työkyvyttömyyttä, inhimillistä kärsimystä ja kuluja. Psykiatrisen poliklinikan jonoja täytyy purkaa ja yksikön toimintaa tehostaa; henkinen huonovointisuus lamaannuttaa yksilön kautta myös yhteisöjä. 

Vanhusten tehostetussa palveluasumisessa hoitoon pääsyn kriteerit ovat korkeat eikä vanhusten psyykkiseen haurauteen kiinnitetä riittävästi huomiota. Koti voi olla myös pelottava paikka. Itse kotihoitokin on kriisissä. Hoitohenkilöstön palkkakuoppa ajaa hoitajat muuttamaan naapurikuntiin. Ongelmat kostautuvat vanhusväestölle. Näin ei voi jatkua.

Vammaisten yhdenvertaisuutta ja osallisuutta tulee tukea Turussa kaikin tavoin. Kaupungin ja eri vammaisjärjestöjen yhteistyö on avainasemassa.

Omaishoitajien asemaa on parannettava.

Laittomasti maassa olevien terveyspalveluihin ei pidä panostaa vaan raha tulee ohjata omille avuntarvitsijoille.

Sosiaali- ja terveyspalvelut eivät ole pelkkiä perustoimintoja. Ne ovat joustavasti toimiessaan myös houkuttimia, joiden perässä muutetaan paikkakunnalle.
 

Turvallisuudesta ei tingitä

Väkivallan ja rikollisuuden lisääntyminen kaupungissa ei saa olla "suuresta maailmasta rantautuva ilmiö", joka hyväksytään. On väärin, jos Turusta täytyy muuttaa pois turvattomuuden vuoksi.

Kaupungin tulee ottaa vakavasti levottomuudet. Pääkirjasto ympäristöineen sekä Vähätori on siivottava huumekaupasta. Päihteiden käyttäjien kuntoutus on tärkeää työtä, mutta tervehtymisensä alussa olevien päihdekuntoutujien asuntolat on sijoitettava muualle kuin keskelle perhelähiöitä. Myöskään kaupungin vuokra-asuntoihin ei saa syntyä päihde-ja rikostaustaisista asukkaista koostuvia pesäkkeitä.

Turun tulee omalta osaltaan poistaa haittamaahanmuuton vetovoimatekijät. 

Kotikaupunkimme ei saa ghettoutua.

On tilanteita, jolloin poliisin ja kaupungin yhteistyötä on lisättävä. Laajemmin toteutettava lähiöpoliisimalli on hyvä vaihtoehto.


Tuhlailulle stop

Turussa on toteutettu liikaa epärealistisia hankkeita ja hankintaosaaminen on hakoteillä. Tämä on johtanut lähes miljardin euron velkakierteeseen.

Taloudellisessa hätätilanteessa Turku on nostanut kiinteistöveroa. Tämä kuitenkin laskee kuntalaisten ostovoimaa ja tekee kaupungista vähemmän houkuttelevan asuinkunnan. Veronkorotusten sijaan on laitettava suuret ja tarpeettomat rakennushankkeet jäihin. Säästöä syntyy myös siitä, ettei Turku ota heikosti kotoutuvia maahanmuuttajaryhmiä kaupunkiin ja että se lakkauttaa segregaatiota edistävät, hintavat monikulttuurisuusprojektit.

Kuntataloudessa luvut eivät valehtele. Tärkeät peruspalvelut on turvattava, muun aika on myöhemmin.


Tulevaisuuden tekijöitä ja tärkeitä linjauksia 

Turku kaipaa lapsiperheitä ja siksi tarvitaan monipuolisia asumisvaihtoehtoja. Omakotitalojen rakennuslupaprosesseja tulee nopeuttaa, muuten perheet pakenevat naapurikuntiin. Pienet koululaiset tarvitsevat lähikouluja ja terveet koulukiinteistöt ovat välttämättömyys. Koulukiusaamiseen on puututtava nopein oppilashuollon toimenpitein ja tarvittaessa on tehtävä rikosilmoitus. Maahanmuuttajalähiöissä varhaiskasvatusikäisten maahanmuuttajalasten suomen kielen oppimista täytyy tehostaa.

Nuorten syrjäytyminen on vaikea haaste. Oppivelvollisuusuudistus on kallis eikä korjaa kaikkia ongelmia. Oppilaitoksissa on mietittävä miten nuoria tuetaan jatkossa.

Korkeakoulukaupunkina Turun on ponnisteltava, jotta akateemiselle väestölle löytyy työtä opiskelujen päätyttyä.

Turku sijaitsee logistisesti erinomaisella paikalla.  Elinkeinoelämä on turvattava yrityksiä kaupunkiin houkuttelemalla. Yritysmyönteinen kaavoituspolitiikka sekä edulliset toimitilat ovat hyviä keinoja. 

Kulttuuria ja matkailua on tuettava mutta taloudellisesti vaikeana aikana on haasteellista investoida uusiin kiinteistöihin. Mikäli kohteita ei voida remontoida, täytyy rakentaminen siirtää taloudellisesti suotuisaan ajankohtaan. Pienetkin parannukset vehreän ja siistin kaupunkikuvan luomiseksi lisäävät vetovoimaa. Vanha Suurtori esimerkiksi kaipaa elävöittämistä.

Päästöttömyys on nykyään kaupunkiliikennesuunnittelun keskiössä. Keskusta-alueen yksityisautoilu tulee kuitenkin mahdollistaa siten, että asiointi on sujuvaa ja että keskustayrittäjät eivät kärsi. Kallista ja vain harvoja palvelevaa raitiotiesuunnitelmaa ei pidä toteuttaa. Bussiliikennettä voidaan kehittää teknologian avulla. Pysäkkien sijoittelussa tulee huomioida ikääntyvä väestö.

Turun lähiöissä asuu kymmeniä tuhansia ihmisiä. Asuinalueiden viihtyisyys ja turvallisuus ovat oleellista kuntapolitiikkaa siinä missä keskustaankin liittyvät aiheet. Mitä sinä toivot huomisen Turulta?